Disclaimer

Šiame elektroniniame laiške ir jo prieduose esanti informacija skirta tik asmeniui, kuriam ji adresuota. Ši informacija gali būti konfidenciali ir (arba) slapta. Jeigu ši informacija skirta ne Jums, Jūs neturite teisės jos kopijuoti, platinti ar kitaip naudoti ir atskleisti šios informacijos jokiam kitam asmeniui. Jeigu šis laiškas skirtas ne Jums, prašome informuoti siuntėją elektroniniu paštu ir nedelsiant ištrinti visas šio laiško kopijas. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas, neveikimą ar kompiuterinius virusus, kurių gali pasitaikyti siunčiant korespondenciją elektroniniu paštu.

Kontaktai

Vilnius | LT

Ukmergės g. 223, LT07156 Vilnius

+370 694 26000

Ryga | LV

Republikas laukums 2A, Rīga, LV1010, Latvija

+371 627 00788

Gällivare | SE

Fordonsvägen 18, SE98238 Gällivare, Sweden

+46706224147

Limbaži | LV

Melioracijas iela 8, Limbaži, LV4001, Latvija

+371 270 58000

Klaipėda | LT

Artojo g. 7D, LT09313, Klaipėda, Lietuva

+370 659 04200